Aktif Filtreler

Özel formulasyonlu kışır ve korozyon inhibitörüdür. Açık ve yarı açık soğutma suyu devrelerinde kullanılır. Sistemlerdeki kışır ve kirecin ileride yaratabileceği sorunlara karşı koruma amaçlı kullanılır.

Kullanım Şekli :

Analiz sonucu çıkan CaCO3 miktarına bağlı olarak ton başına 100 – 600 ML. arasında

kullanılır. 6 – 12 haftalık kullanımlar sonrasında kışır ve korozyon oluşumunu önler.

Özellikle ısıtma ve soğutma sistemlerinde oluşan kireç, mineral tortular, yosunlaşma ve pasın giderilmesinde kullanılan çok konsantre asidik temizleyicidir. Kireci iyonize halinde bünyesine alarak çözer. Metal yüzeylere zarar vermeyen inhibütörler içerir.

Kullanım Şekli :

Tortu ve kirecin yoğunluğuna göre 1/10 oranında su ile seyreltilir.

 

Havuz suyunun pH değerinin düşürülmesini sağlayan toz üründür.

Dozaj; suyun pH değerini 0.1 düşürmek için 5 gr/m3 (yumuşak su), 15 gr/m3(sert su) kullanılır. pH ayarlanması dezenfeksiyon malzemelerinin ilavesinden önce yapılır. %10 luk çözeltiler hazırlandıktan sonra havuza verilir.

Büyük kapalı sistemlerde oluşabilecek korozyon ve kırışı önler. İnorganik ve organik korozyon inhibitörleri karışımıdır. Sistemlerdeki kışır ve kirecin ileride yaratabileceği sorunlara karşı koruma amaçlı kullanılır.

Kullanım Şekli :

Analiz sonucu çıkan değere göre ton başına 100 – 1000 ML arasında kullanılır.

Yoğun kıvamı ve güçlü formulasyonu sayesinde işyerlerinde ve evlerde inatçı kireç lekelerinin çıkartılmasında kullanılan bir üründür. Jel kıvamı sayesinde dik yüzeylerde de kullanılabilen, ağır kireç lekelerine derinlemesine işler ve lekeyi söker.

Kullanım Şekli :

Ürün saf olarak yüzeye sürülür, birkaç dakika bekledikten sonra su ile durulama yapılır.

Tek uygulamada metal yüzeyden pası, yağı ve gresi temizleyerek metal yüzeyi boyaya ve kaplamaya hazırlar. Metali mikroskobik ölçüde aşındırarak yüzeyde boya ve kaplamanın daha iyi tutunabilmesini sağlayan fosfat tabakası oluşturur.

Kullanım Şekli :

1/5 oranında su ile seyreltilerek kullanılır.

Makinelerde, tanklarda ve sintine deposunda biriken yağ ve fuel oil temizliğinde kullanılan bir üründür. Yoğun formulasyonu sayesinde etkili ve kalıcı temizlik sağlar.


Kullanım Şekli :

Kirin yoğunluğuna göre 1 ‘e 1 ile 10 arasında su ile seyreltilerek kullanılır.

Isı sistemlerinde sudan oluşan kışır ve korozyon birikintilerinin temizlenmesinde kullanılır. Asidik formulasyonu ile kireç ve kırışı kolaylıkla temizler.

Kullanım Şekli :

Kireç ve kışır kalınlığına göre 1’e 20 kadar seyreltme yapılır.

Özellikle otomatik temizleme yapabilen kapalı sistemde uygulandığı yerlerde çok iyi sonuç verir.Alkali temizleme maddesidir. Tankların, boru sistemlerinin ve kapalı sistemlerin, seperatörlerin, fıçı ve dolum makinelerinin, dinlendirme ve mayalandırma tanklarının temizliğinde uygulanır.

Kullanım Şekli :

Genellikle % 0,5 – 2 konsantrasyonlarında, 60 C°’de , 20-25 dakika sirküle edilir.

Suda sertlikten dolayı oluşan matlığı ve kireçlenmeyi önleyerek suyun berraklaşmasını sağlayan sıvı bir üründür.

"Dozaj; 100 m3 havuz suyu için 1kg ürün eklenir. Gereken hallerde ve kirililiğin fazla olması durumunda 100 m3 için 2 kg’a kadar arttırılabilir. Çökme tamamlandıktan sonra havuz temizlik prosedürüne göre temizlenir. Havuza otomatik dozlama sistemi ile verilmesi önerilir. Besleme, kum filtresi çıkışında yapılır. Uygulaması sırasında havuz boş olmalıdır."

Gıda sanayisinde ; süt firmalarının ekipman, kapalı sistem ve tanklarındaki süt yağlarının temizliğinde, balık-tavuk-et firmalarının kasa ve tezgahlarının temizliğinde köpüksüz yağ alma özelliğine sahip konsantre bir malzemedir. Özellikle içerdiği klor sayesinde yağ çıkartma, dezenfekte etme özelliğine de sahiptir.

Kullanım Şekli :

WORLDCHEM ACF 100’de 1 konsantrasyonda kullanılır.

Tanklarda birikmiş ve katranlaşmış yağı ve gresi temizler, leke bırakmadan ovmadan kolay temizlik sağlar. Güçlü, bazik formülü ve içerdiği yüzey aktifler sayesinde kolay ve ekonomik temizlik sağlar.

Kullanım Şekli :

Temizlik yapılırken sıcak su kullanılması tavsiye edilir. 1’e 20 ile 50 oranında su ile seyreltilerek kullanılır.

Aldehit ve amonyum bileşikleri içeren solüsyon, hayvan barınakları için özel olarak formüle edilmiştir.Hayvan barınakları, ayak banyoları ve botların temizliğinde kullanılır.Sert ve yumuşak sulara uygundur.Köpüksüz, aşındırıcıdır.İstenildiği takdirde köpük efekti eklenebilir.

Kullanım Şekli :

Genel dezenfeksiyonda : 0,6 / 100 – Araç tekerleğinde : 0,8/100 – Hastalık hallerinde: 1,1/100- Ayak antiseptisinde 1,0-100- Kapalı Barınakların Temizliğinde: 0,7/100 püskürtme, daldırma ve banyo tarzı uygulama yöntemleriyle kullanılabilir.

Deniz yüzeyine dökülmüş petrol, yağ kirliliğine karşı ayrıştırıcı olarak geliştirilmiş üründür. Özel formulayonu sayesinde yüzeydeki yağı ayrıştırır, biyolojik olarak parçalanabilirliği yüksek bir üründür.

Kullanım Şekli :

Az miktar kirlerde %3 ile 5 oranında deniz suyu ile çözelti hazırlanır. Dalga yönünde yukarıdan kirliliğin olduğu yüzeye doğru püskürtülerek bir süre beklenir.

 

Soğutma suyu sistemlerinde küf ve mantar oluşumunu önleyici biosittir. Bakteri, mantar ve yosun üremesini önleyen çok etkili ve köpük yapmayan yapıda biosittir. Geniş bir spektrumda ve düşük konsantrasyonlarda etkilidir. Klor ihtiva etmez. Non oksidant bir üründür. WORLDCHEM KMO 2502, insan tenine temas eden su sistemlerinde ( yüzme havuzu gibi ) güvenle kullanılır

Kullanım Şekli :

Dozajlı soğutma sistemi şartlarına göre değişir. Sürekli uygulamada 100 m³ suya 3 – 5 litre ürün ilave edilmelidir. Su tahliyesinden sonra işlem tekrarlanır.

Reverse Osmos Sistemlerinde, işletme anında membrana dozlanan sertlik giderme ve korozyon kontrolü amacıyla kullanılan, membran koruyucu ve membran ömrünü arttırıcı bir malzemedir. Kalsiyum, magnezyum, baryum ve demir iyonlarının membrana zarar vermesini ve membran kapasitesinin düşmesini kesinlikle önler. Yüksek ve orta sertlikteki sularda etkilidir.

Kullanım Şekli :

Dozaj pompası ile kullanılır.